zvláštní poděkování
Quantcom.cz

Svatá Zdislava a Cesty víry

Světci a svědci: Svatá Zdislava

autor: Česká televize  

zvětšit obrázek

Znovuotevření baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí
Přímý přenos slavnostní mše, kterou nad hrobem české světice Zdislavy z Lemberka bude sloužit biskup litoměřický Stanislav Přibyl a provinciál dominikánu Lukáš Fošum. Režie J. Rásocha. Dominikány pozvala do Jablonného v Podještědí už sama Zdislava z Lemberka. Založila tu klášter se špitálem. Započala i stavbu zdejšího kostela sv. Vavřince. Dominikáni jsou tak po staletí spjati nejen se ženou, kterou v roce 1995 papež Jan Pavel II. svatořečil, ale i s místem samotným. Po náročné rekonstrukci, která zahrnovala nové osvětlení, ozvučení, obnovu pěti soch na balustrádě, či novou rampu pro vozíčkáře, bude zdejší bazilika minor opět připravena poskytovat zázemí a duchovní útočiště pro všechny poutníky a návštěvníky.
Vysílání: 01.5., 10.00 hod., ČT2

Světci a svědci: Svatá Zdislava
Patronka rodin a matka vyhoštěných (2007). Režie V. Hájek. Zdislava z Lemberka byla matka pěti dětí, léčitelka a ochránkyně pocestných a chudých. Žila ve stejné době jako Anežka Česká. Měla blízko k přemyslovskému dvoru, ale žila v ústraní, v tehdy divokém kraji u Jablonného v Podještědí. V Dalimilově kronice se dočteme o celé řadě zázračných uzdravení, ke kterým přispěla. Sama navzdory svému společenskému postavení docházela do špitálu v Jablonném, aby o nemocné obětavě pečovala. Doslova se svou dobročinností rozdala a zemřela předčasně ve věku 33 let. V roce 1995 papež Zdislavu svatořečil a její hrob v Jablonném náleží k nejdůležitějším poutním místům u nás.
Vysílání: 01.5., 11.30 hod., ČT2

Cesty víry: Neboj se, neopustím tě!
Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby. Generační a mezigenerační solidarita uvnitř současných českých rodin. Režie F. Křivánek. Podle demografického vývoje vidíme, že se problematika sendvičové generace stává stále aktuálnější i přesto, že se o ní celospolečenská debata zatím nevede. Mnoho mužů a žen se ocitlo v situaci, kdy musí souběžně pečovat o své potomky, vnoučata a zároveň o své stárnoucí rodiče. Často v nelehkých podmínkách hmotných i psychických. Jejich vlastní potřeby se stávají do velké míry neviditelné. Jak všechno důstojně zvládnout? Jak ochránit své fyzické i duševní zdraví? Jaké možnosti tito lidé mají a na koho se mohou v případě potřeby obrátit? I přes mnohé katastrofické vize a předpovědi o klesající soudržnosti dnešní rodiny, o hrozbách plynoucích z rozvolněnosti manželských vztahů a nárůstu rozvodů, zůstává rodina stále nejvýznamnějším opěrným bodem a institucí socializace člověka.
Vysílání: 05.5., 12.40 hod., ČT2
Opakování: 06.5., ČT2., 07.5., ČT2

22.4.2024 09:04:28 Redakce | rubrika - Noc kostelů/ Víra