Scena.cz - 1. kulturní portál   reklama Noc pastýřů (MdB) Volny
Scena.cz - 1. kulturní portál  
/
Jak    číst příspěvky
   se registrovat
   soutěžit
   hledat
 
 
 
Mapa serveru

    Časopis/Navigace
/
 
Aktuální články... /
Dalších 5
 
Přáníčka.net 
 
Starší články... /
Dalších 5
 
 
Ze zlaté kapličky
 
138. sezona Národního divadla Připravit pro tisk Odeslat mailem /
 
Národní divadlo„Připravili jsme bohatý a pestrý program. Divákům nabídneme nové inscenace, které jsme museli přenést z minulé sezony, i ty, jež jsme připravovali pro tuto sezonu. Udělali jsme maximum pro to, abychom původní nabídku co nejvíce zachovali, a to i přes restrikce, které nás v uplynulém půlroce potkaly. Přejeme si ze srdce, abychom se mohli potkávat co nejčastěji v plných hledištích. V divadlech, kde se můžete chovat svobodně a společně prožívat a uvědomovat si zkušenosti i události, které nás jako lidi potkávají po staletí. Naše společné zážitky jsou totiž to nejcennější, co si jako lidé můžeme předávat. Emocionální obsah společných dramat, humorných situaci, složitých otázek i krásných okamžiků. V tomto smyslu naše živé setkávání žádné jiné události nemohou nahradit. Pevně věříme, že divadla zůstanou po celou sezonu otevřena, že diváci znovu začnou plánovat své návštěvy s velkým předstihem a že budou ze setkání s námi odcházet každý večer naplněni radosti.“ Jan Burian, ředitel Národního divadla

Pro divadelní sezonu 2020/2021 plánuje Národní divadlo devatenáct premiér – včetně těch, které z důvodu karantény muselo přesunout ze sezony letošní. Zvýšená hygienická opatření a nový logistický režim umožní hrát pro plnou kapacitu ve všech budovách ND – v Národním divadle, ve Stavovském divadle, ve Státní opeře i na Nové scéně. Zakoupené vstupenky na další měsíce zůstávají v platnosti na všechna představení a pro všechny diváky. Při návštěvě Národního divadla platí podle vládního nařízení povinnost nosit roušku. Od 1. září zároveň vstupuje v platnost povinnost rozdělit návštěvníky vnitřních kulturních akcí do sektorů. Díky architektonickému členění interiérů divadelních budov můžou vytvořit jednotlivé sektory do maximálního počtu 500 osob, a tím i zajistit bezpečnost diváků. Využijí a zpřístupní tedy prostory přízemí, balkony i galerie.
Příchod diváků, jejich pobyt v divadle i následný odchod zorganizují ve speciálním režimu tak, aby byli návštěvníci jednotlivých sektorů od sebe odděleni a nemuseli se potkat ani v prostorách občerstvení, toalet či šaten.
Vyškolený hledištní personál divákům ukáže cestu k samostatným vchodům a schodištím. K dispozici bude samozřejmě dezinfekce na ruce, jednorázové roušky bude možno zakoupit přímo v divadle.

BALET NÁRODNÍHO DIVADLA

„Mám radost z výhledu na novou sezonu Baletu, jež přinese tři premiéry a osm titulů. Zároveň s potěšením dodávám, že jsme dosáhli mezinárodního renomé, a to nejen díky hostování v mnoha zemích, kdy jsme šířili dobré jméno Baletu Národního divadla, ale také spektrem našeho repertoáru, který se může měřit s nejznámějšími světovými baletními tělesy. Nyní nezbývá než nám všem přát zdraví a samozřejmě i úspěšnou 138. sezonu.“ říká úvodem umělecký ředitel Baletu Filip Barankiewicz.
První premiérou sezony 2020/2021 bude inscenace s názvem Phoenix. Půjde o tři původní choreografie, vytvořené speciálně pro soubor. Rozvíjí tak dramaturgickou linii: I když v rámci repertoáru představujeme akademickou klasiku i neoklasická díla, snaží se klást patřičný důraz na současný tanec a novou tvorbu, kreativitu. Těšit se můžete na trojici choreografů: Douglas Lee, Alejandro Cerrudo a Cayetano Soto. Světová premiéra titulu se odehraje
12. listopadu v Národním divadle.
V současné době divákům nabízí ND řadu úspěšných dějových baletů, v nichž ožívají nesmrtelné příběhy (La Fille mal gardée / Marná opatrnost, Labutí jezero, Oněgin, Kafka: Proces, Louskáček – Vánoční příběh, Leonce & Lena), nyní k nim přibude titul, jehož premiéru kvůli kovidovým opatřením museli přesunout do této sezony. Druhou premiérou sezony se tak stane Spící krasavice legendární choreografky Marcie Haydée. Balet na motivy známé pohádky Charlese Perraulta zahrnuje vše, co lze očekávat od velkého klasického titulu: dramatický příběh se šťastným koncem, velkolepé taneční party Mariuse Petipy, bravurní výkony sólistů, výpravnou scénu i kostýmy. Příležitost uvést toto dílo měly i další prestižní divadelní scény, jako je Royal Swedish Ballet, Ballet van Vlaanderen, West Australian Ballet nebo Korean National Ballet.
Českou premiéru uvedou 25. února 2021 ve Státní opeře.
Třetí premiéra sezony s názvem FORSYTHE–CLUG–MCGREGOR nabídne výjimečná díla tří současných uznávaných choreografů, talentovaných umělců, inovátorů světového tance, kteří obohatili svět baletu o originální jazyk a nový pohybový slovník.
William Forsythe je přední osobností světového tance. Spojuje balet s vizuálním uměním, přináší na scénu abstrakci, ale i výraznou divadelnost. Jeho konceptuální choreografická vize se inspiruje výtvarnými instalacemi, filmem, počítačovou tvorbou, mluveným slovem a experimentální hudbou. V rámci inscenace uvedou jeho legendární The Second Detail, dílo hravé, ale i silné, doprovázené rytmickou hudbou nizozemského skladatele Thoma Willemse. Choreografie vznikla v roce 1991 pro Kanadský národní balet a je specifická díky neoklasické symetrii s plynule stupňovanou technickou náročností. Forsythe si hraje s tempem a typickými liniemi mimo osu. Druhým dílem bude choreografie HandmanEdwarda Cluga, uměleckého ředitele a choreografa Slovinského národního baletu v Mariboru. Jde o renomovaného umělce, jehož jméno se nyní často skloňuje na prestižních světových scénách.
Třetím dílem bude Eden / Eden choreografa Wayna McGregora, jednoho z nejvýznačnějších současných britských tvůrců s jedinečným pohybovým slovníkem, který integruje tanec, film, výtvarné umění, digitální technologie i přírodní vědy. Ve svém díle se zabývá vlivem technologií na estetiku okolí – ale i lidského těla. Česká premiéra se uskuteční 6. května 2021 ve Státní opeře.

ČINOHRA NÁRODNÍHO DIVADLA

,,Poslední měsíce ukázaly, že věci, které považujeme za pevně dané, pevné zdaleka nejsou, a že musíme být pořád připraveni na nečekané. Během mimořádné pauzy bez divadla jsme mohli přemýšlet nad tím, co je v životě podstatné, co znamená zdraví, svoboda, ale i společnost – a co pro nás znamená umění a kultura. Jsme rádi, že se můžeme znovu setkávat v divadle, ostatně věříme, že vám Národní chybělo stejně jako nám,“ říká povzbudivě na úvod připravované sezony 2020/2021
umělecký ředitel Činohry ND Daniel Špinar.
Změny vyvolané koronakaranténou ovlivnily i dramaturgickou skladbu sezony: inscenace, které nebylo možno dozkoušet na jaře, byly přesunuty na podzim, a to, co bylo slíbeno na začátek sezony této, bude až napřesrok. Sezonu tak začne česká premiéra hry francouzského dramatika Vincenta Macaignea Stát jsem já v režii Jana Mikuláška. Od počátku září můžete ve Stavovském divadle vidět hru o současném světě, o naší víře v pohádky a o tom, že se nikdy nemáme vzdávat. Z minulé sezony přechází (v režii a dramatizaci Daniela Špinara a rovněž ve Stavovském divadle) i Dostojevského Idiot – jelikož klasický příběh o schopnosti říkat pravdu je platný v kterékoli době. Poslední „dluh“ se objeví na Nové scéně – česká premiéra hry mladé autorky Katji Brunnerové Duchové jsou taky jenom lidi, která se zabývá stárnutím a osamělostí. Po karanténě jsou to všechno témata možná ještě aktuálnější než před ní v režii Kamily Polívkové.
V průběhu sezony potom přibude k činoherním titulům uváděným v historické budově – tedy k hrám, jež patří do kánonu české i světové literatury a jež zde režírují nejvýraznější domácí režiséři – veršovaná pohádka Františka Hrubína Kráska a zvíře. Vyšla v roce 1972 a o osm let později se poprvé a naposledy hrála v ND (tehdy v Tylově, dnes Stavovském divadle). Hrubínova poezie přesahuje dětské čtivo, Kráska a zvíře je spíš metaforický příběh o síle lásky, o tom, že odpudivá nebo jakkoliv odlišná tělesná schránka nemůže být pro hluboký cit překážkou. Věří, že se v Národním divadle na reprízách této inscenace sejdou diváci všech generací. Režíruje Daniel Špinar.

Ani Stavovské divadlo se nevyhýbá „velké“ činohře, kromě dvou již zmíněných titulů nabídne v této sezoně ještě dva další: Propojení minulosti a současnosti bude tématem inscenace Lid versus Kramer v režii Petry Tejnorové, jejíž inscenace jste viděli na Nové scéně – ve Stavovském divadle debutuje. Její doménou jsou mimo jiné v realitě zakotvené příběhy, intenzivně propojené s místem uvádění. Tématem inscenace proto bude sama budova Stavovského divadla a nechvalně proslulá událost z roku 1920, kdy se Češi násilím zmocnili divadla a doslova ho vyrvali německým hercům, kteří ho tehdy měli v pronájmu. Z násilného záboru se stala politická událost, již si české divadlo odpykalo, protože prezident Masaryk následně neposkytl Národnímu divadlu subvence na novou budovu. Množství dochovaných archiválií slibuje nejen ponor do našich dějin, ale i možnost vidět důsledky neuváženého chování v rozbouřené době.
Poslední titul snad nadchne fanoušky „nesmrtelné“ klasiky, neboť do Stavovského divadla se vrátí William Shakespeare.
Komedie Mnoho povyku pro nic patří mezi jeho nejjiskřivější kusy – je o lásce, intrice, nedorozumění. Takový text potěší nejen diváky, ale i herce, protože ti se se slavným Alžbětincem rádi utkávají. V režii Daniela Špinara a překladu Jiřího Joska půjde o komedii pro všechny milovníky žánru.
Na Nové scéně pokračuje linie původních projektů. Ten první bude patřit inscenaci Očitý svědek v režii Jiřího Havelky a bude se zabývat pamětí, rekonstrukcí příběhu a jeho znovuprožitím v současnosti. Poslední premiérou na Nové scéně a zároveň poslední premiérou sezony bude uvedení hry vzniknuvší přímo pro činoherní soubor v rámci Studia pro nové drama, které vede Činohra od začátku roku 2019. Dramatik a dramaturg Ondřej Novotný napsal text s lapidárním názvem Otec hlídá dceru. V podání režiséra Jana Friče půjde nejen o ono „hlídání“, ale vůbec o téma rodičovství a o to, co dnes znamená být otcem – a mužem.
,,Pokud by vám naše tituly nestačily, vězte, že v průběhu sezony uvedeme zahraniční hosty na festivalu Pražské křižovatky, který je vstřícnou možností, jak poznat, co se děje v divadlech mimo naši zemi. Milovníky diskusí rádi uvidíme na našich pravidelných ND Talks a čekají vás i další mimořádné akce pod hlavičkou série Nová krev. Sice je fakt, že v šesté sezoně už naše krev není tak „nová“, jako byla v roce 2014 s naším nástupem, ale budeme-li se v divadle nadále potkávat, věřím, že bude ještě tepat,“ dodává Daniel Špinar.

LATERNA MAGIKA

Taneční inscenace Bon Appétit!, která vznikla ve spolupráci Laterny magiky a Baletu Národního divadla, měla mít premiéru již v minulé sezoně v dubnu, vlivem opatření spojených s nouzovým stavem však musela být přesunuta. Po srpnových předpremiérách bude uvedena v premiéře 10. a 11. září na Nové scéně Národního divadla. Autorské taneční divadlo vytvořil choreograf Jan Kodet a režisérské duo SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský). Obrazy a asociace spojené s přáním dobré chuti ožívají v čisté až industriální scénografii Jakuba Kopeckého a eklektické hudební krajině skladatele Ivana Achera. Minimalisticky chladné, ale v metafoře výrazné jsou kostýmy Simony Rybákové, náladu dokreslují i projekce. Inscenace je vhodná pro milovníky současného tance a divadla, které jim ponechává velkou volnost v hledání významů a vlastních neobvyklých asociací. V Bon Appétit! excelují tanečníci obou souborů, které takto úzce spolupracují poprvé.
Spolupráce Laterny magiky a Kanceláře generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO,
Národní divadlo bylo na konci divadelní sezony 2019/2020 osloveno zástupci KGK ke spolupráci Laterny magiky při tvorbě multimediálního představení ROBOT RADIUS, které má vzniknout v podobě unikátní pantomimické inscenace v roce 100. výročí premiéry dramatu Karla Čapka R.U.R. a které z této předlohy vychází. Poprvé bude inscenace uvedena na Nové scéně Národního divadla začátkem března 2021 a poté na Všeobecné světové výstavě EXPO v Dubaji na podzim v roce 2021 a v březnu 2022.
Realizační tým vede přední český mim Radim Vizváry, držitel ceny Thálie a dalších významných ocenění, například medaile Mezinárodního divadelního institutu ITI, který zároveň ztvární hlavní postavu, kterou bude Robot Radius. Hudbu k inscenaci vytvoří známý český hudebník a skladatel Michal Pavlíček. Nové interaktivní digitální technologie pro inscenaci připravuje František Pecháček. Radim Vizváry je i autorem námětu a režijního konceptu, jehož hlavními myšlenkami jsou hledání cesty člověka zpět k lidské přirozenosti a k přírodě, a vyprávění příběhu o nebezpečí zneužití techniky ohrožující lidstvo.

OPERA NÁRODNÍHO DIVADLA

„Startující operní sezona je tou první, kterou jsem v Praze jako umělecký ředitel mohl naplánovat. Jde také o první úplnou sezonu po znovuotevření budovy Státní opery v lednu 2020. Program, s nímž přicházíme, je tedy jakýmsi testem možností pražské opery. Předchozí měsíce byly velmi náročné kvůli pandemii, která poznamenala život celé společnosti a další výzvy nás určitě ještě čekají, nyní jsme však plni energie a entuziasmu. Se dvěma orchestry a sbory pod vedením našich vynikajících hudebních ředitelů Karla-Heinze Steffense a Jaroslava Kyzlinka, s rozšířeným sólistickým souborem a mnoha zahraničními hosty, nabízíme našemu publiku sezonu s téměř denně pořádanými operními představeními a mnoha atraktivními tituly,“ říká o operní sezoně 2020/2021 umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery Per Boye Hansen.

Pro sezonu 2020/2021 připravila Opera Národního divadla celkem osm premiér doplněných řadou koncertů. Zahajovacím koncertem 30. srpna odstartoval projekt Musica non grata – čtyřletá série operních a hudebních děl skladatelů pronásledovaných nacistickým režimem. Tento ambiciózní program zahrnuje i dvě operní premiéry: v Národním divadle bude uveden Weinbergerův Švanda dudák a ve Státní opeře Der Ferne Klang Franze Schrekera. Na minulou sezonu plánovaný Špalíček Bohuslava Martinů byl nakonec nastudován v koncertní podobě a v Národním divadle ho můžete slyšet 13. září a 8. prosince.
První podzimní premiérou bude Bizetova Carmen v režii zkušeného Grischy Asagaroffa a pod taktovkou hudebního ředitele Opery Národního divadla Jaroslava Kyzlinka. I když letošnímu listopadovému uvedení Wagnerových Mistrů pěvců norimberských zabránila celosvětová korona krize, podařilo se ve Státní opeře zůstat u tohoto skvělého autora a v původním termínu uvést jiný jeho titul – Tristana a Isoldu. Tento operní opus bude realizován stejným inscenačním týmem, který tvoří britský režisér Keith Warner, slovenský scénograf Boris Kudlička a hudební ředitel Státní opery Karl-Heinz Steffens.
Těšit se dále můžeme i na skvělou inscenaci klasické české opery: v lednu představí režisér Calixto Bieito a dirigent Christopher Ward svoji interpretaci Káti Kabanové.
Novou produkci Mozartova Dona Giovanniho ve Stavovském divadle připravil švédský režisér Alexander MørkEidem a italský dirigent Rinaldo Alessandrini. Ten navíc do budoucna přislíbil, že v Praze bude dirigovat všechny tři Da Ponteho opery.
Barbora Horáková Joly je talentovaná česká divadelní režisérka nyní žijící ve Švýcarsku. V posledních letech dosáhla vynikajících úspěchů na světové scéně, získala například cenu „Objev roku“ na udělování Mezinárodních operních cen 2018. Ve Státní opeře se zhostí režie Verdiho Rigoletta.
Český skladatel židovského původu Franz Schreker musel před svojí smrtí v roce 1934 vytrpět mnoho šikany a surového ponižování ze strany nacistů. Jeho operu Der ferne Klang (Vzdálený zvuk) uvedl pro pražské publikum tehdejší ředitel Nového německého divadla (dnešní Státní opera) Alexander Zemlinsky přesně před sto lety, tedy v roce 1920. Úkol nastudovat znovu Schrekerovo mistrovské dílo byl svěřen mladému ruskému režisérovi Timofeji Kuljabinovi.

Výčet premiér v opeře završí jeden z nejúspěšnějších titulů současné operní tvorby – Ligetiho Le Grand Macabre. Režii, scénografii i návrh kostýmů si vzal na starost britský režisér Nigel Lowery. V úplném závěru sezony uvedou Festival opery. Mezi 12. a 27. červnem 2021 bude na programu všech osm nových titulů sezony.

www.narodni-divadlo.cz
 
| 31.8.2020 13:08:18 Redakce |             | Foto: archiv divadla |
 
 
 
Časopis /
aktuálně ze světa činohry, hudby, opery, tance, literatury a umění
 
V rubrice ... /
 
Divadlo žije! 
 
Z jiných oblastí ... /
Hudba
Opera/ Tanec
Literatura/Umění
 
Scena.cz - 1.kulturní portál  
/
Jak    číst příspěvky
   se registrovat
   soutěžit
   hledat
 
 
 
Mapa serveru