Scena.cz - 1. kulturní portál   reklama MDP Volny
Scena.cz - 1. kulturní portál  
/
Jak    číst příspěvky
   se registrovat
   soutěžit
   hledat
 
 
 
Mapa serveru

    Časopis/Navigace
/
 
Aktuální články... /
Dalších 5
 
Přáníčka.net 
 
Starší články... /
Dalších 5 Předchozích 5
 
 
Zprávy
 
Dokončeme svatovítskou katedrálu symbol naší vlasti Připravit pro tisk Odeslat mailem /
 
Vizualizace nových varhan na západním kúru katedrályV katedrále svatého Víta, Vojtěcha a Václava se dnes v podvečer sešli představitelé Nadačního fondu Svatovítské varhany a další osobnosti společenského života. Setkání vyvrcholilo aktem podpisu smlouvy o realizaci nového nástroje mezi kardinálem Dominikem Dukou OP, arcibiskupem pražským, a Gerhardem Grenzingem, majitelem firmy Gerhard Grenzing S.A. Další část etapy realizace varhan pro západní kruchtu katedrály byla završena. Dominik Duka obdržel dar v podobě první píšťaly budoucích varhan, na níž zanotoval.

Stavba varhan pro každý svatostánek byla vždy nákladnou záležitostí, proto se varhany většinou pořizovaly až jako jeden z posledních předmětů mobiliáře. Situace v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava jen potvrzuje toto nepsané pravidlo. Symbolickému dokončení výstavby katedrály předcházely čtyři pokusy o postavení varhan – první v roce 1940 - 41, kdy by ale této iniciativě chyběl národní duch, v letech 1945 - 48 se opět oživila myšlenka na plány výstavby nového nástroje, třetí pokus se datuje do roku 1968 a naposledy oživili myšlenku varhan v roce 1989.

Nadační fond, který oslovil celkem osm firem, nabídky na realizaci podaly čtyři z nich. Jako hlavní kritéria hodnocení posuzovala komise uměleckou kvalitu, technické parametry, termín dokončení a cenu. Vítězem se stala španělská firma Gerhard Grenzing, která má zkušenosti s postavením 220 varhan na třech kontinentech světa, od malých nástrojů na vesnicích, přes velké katedrální až po koncertní varhany. Firmu tvoří sehraný tým dvaceti zkušených odborníků. Celková předpokládaná cena činí 69, 7 mil. korun. Nové varhany budou vážit 20 tun, instalováno bude kolem pěti tisíc píšťal. Nástroj bude mít 97 rejstříků, čtyři manuály a pedál, tři žaluziové stroje, sto metrů dřevěných táhel, přes 1 700 pohyblivých částí, včetně nejmodernějšího elektronického řízení a ovládání. Rovněž se můžeme těšit na skvělou dynamiku, od nejjemnějšího pianissima až po silné tóny.

Do 28. října 2018 budou postavené ve firmě, kde se budou testovat. Následovat bude jejich převoz a instalace v katedrále, kdy bude nutné nejméně na měsíc omezit provoz katedrály. Slavnostní koncert a uvedení se předpokládá 28. října 2019. Tím dojde k završení oslav 100 let trvání české státnosti a samostatnosti. Zcela dokončen a předán by měl být nástroj na počátku roku 2020. Stávající varhany budou sloužit k teologickým účelům. O hraní obou nástrojů současně se neuvažuje.

Při slavnostním aktu promluvil děkan Ondřej Pávek, předseda správní rady Nadačního fondu Svatovítské varhany a představitel Svatovítské kapituly. „Dnešní den otevírá konkrétnější vize a výhledy do budoucnosti, i když ne příliš vzdálené. Fond pro varhany byl založen roku 2014. Myšlenka začala získávat konkrétnější obrysy. Tato myšlenka rezonovala v myslích velkých zástupů, ať už to byli jednotlivci, skupiny lidí, města, obce, firmy. Není dárců bezvýznamných a významných, ale každého daru si vážíme. Končím jedním slovem, které je velmi významné – děkujeme.“

Štěpán Svoboda, organolog arcibiskupství a manažer celého projektu. „Varhany mají vždycky nějaký přívlastek. Každá obec se snaží najít, co je na nich unikátního. Katedrála dostane zcela výjimečný nástroj, takový nástroj v České republice není. Nebude to nástroj největší, ale bude krásný, barevný, od renomovaného výrobce.
Na Wohlmutově kruchtě vidíme renesanční varhany, které zde stály zhruba tři sta let. Tehdy byly význačné v celé Evropě, apoteóza renesančního varhanářství. Na jejich místo se postavil další provizorní nástroj, který byl koncipovaný jako chórový, je zvukově trochu utopený, nedokáže celou katedrálu zvukově naplnit. Západní kúr zůstal volný, ale myšlenka nezapadala. Sloužila zde spousta vynikajících varhaníků a kapelníků, všichni toužili mít vynikající nástroj.“


Gerhard Grenzing: „Stavíme nové varhany, restaurujeme nástroje, které stály několik staletí, aby na ně varhaníci mohli hrát nádherná díla právě pro to komponovaná. Na základě svých dlouholetých zkušeností jsem založil firmu, sestavil jsem tým těch nejlepších profesionálů, dostali jsme důvěru od klientů ze tří kontinentů. Snažíme se dosáhnout nedosažitelnosti a dokonalé harmonie. Ptáte se, kdy se zrodila myšlenka na varhany pro tuto překrásnou katedrálu? Možná se budete divit, ale král Ferdinand I. Habsburský věnoval v roce 1525 prostředky na dle jeho slov největší a nejkrásnější nástroj v dějinách křesťanské historie. Neznáme výsledek, jen se do dneška zachoval jeho základ.
Všichni budeme svědky zrodu varhan Katedrály svatého Víta, Vojtěcha a Václava, dalšího pokračování a zároveň ukončení výstavby, jež trvala celá staletí. Jedná se o velké varhany hlavního města země s bohatou historií. Spolu se všemi zúčastněnými jsme připravili atypickou zvukovou kompozici, budeme spolupracovat, aby varhany vizuálně přenášely zvuky, které tvoříme, a které budou varhaníci nabízet věřícím i nevěřícím a veřejnosti během koncertu. Jaké budou tyto zvuky? Budou majestátné, dostanou se do každého zákoutí katedrály. Doslova můžeme říct, že oblékneme ticho katedrály. Budou nakonec sladké a jemné, aby dosáhly tam, kam mají, pod kůži a přímo do našeho srdce, protože jsme přesvědčení, že varhany mají duši a tak jsou schopné nás spojovat a oslovovat.
Budeme se snažit začlenit moudrost a znalosti tvůrců do našeho díla. Uvědomujeme si, že každá země má svou vlastní zvukovou frekvenci, budeme poslouchat váš jazyk – češtinu, a pokusíme se ji vštěpit do zvuku nových varhan tak, aby vám byly bližší.“
 
| 24.4.2017 00:04:42 Josef Meszáros |             | Foto: Scena.cz |
 
 
 
Časopis /
aktuálně ze světa činohry, hudby, opery, tance, literatury a umění
 
V rubrice ... /
Aktuální články
Starší články
 
Divadlo žije! 
 
Z jiných oblastí ... /
Divadlo
Hudba
Literatura/ Umění
 
Scena.cz - 1.kulturní portál  
/
Jak    číst příspěvky
   se registrovat
   soutěžit
   hledat
 
 
 
Mapa serveru