Scena.cz - 1. kulturní portál   reklama Volny
Scena.cz - 1. kulturní portál  
/
Jak    číst příspěvky
   se registrovat
   soutěžit
   hledat
 
 
 
Mapa serveru

    Časopis/Navigace
/
 
Aktuální články... /
Dalších 5
 
Divadlo žije! 
 
Starší články... /
Dalších 5
 
 
Zprávy
 
Géniové opět v Národním muzeu Připravit pro tisk Odeslat mailem /
 
Sousoší Géniů Sousoší Géniů se po více než 10 letech vrátilo do Historické budovy Národního muzea, kde bude zdobit ústí tunelu spojujícího Historickou a Novou budovu Národního muzea. Sousoší tvoří dvě nadživotní postavy okřídlených chlapeckých Géniů nesoucích v rukou svatováclavskou korunu a atributy v podobě pochodně a vavřínového věnce. Mezi dvěma jinošskými sochami pak dominuje štít s českým znakem. Dílo zhotovil z hořického pískovce Antonín Popp a na počátku roku 1889 jej osadil na průčelí Historické budovy Národního muzea na vrchol středového tympanonu.

Celkový průzkum kamenných a sochařských prvků na Historické budově Národního muzea z roku 2005 odhalil, že nejhůře je na tom právě sousoší Géniů. Podepsal se na ní jak zub času tak události roku 1945 a střelba ze srpna 1968. Ak. sochař a restaurá-tor Petr Váňa uvedl, že socha byla v tak špatném stavu, že dokonce hrozilo odlomení rukou obou postav. Některé části díla se již uvolňovaly a ohrožovaly lidi vcházející do muzea. Géniové se tak stali symbolem potřeby zahájit rekonstrukci objektu co nejdříve. V roce 2006 bylo tedy kvůli značné degradaci kamene a poškození kovo-vých částí deinstalováno, prvotně ohledáno a následně odvezeno do ateliéru ak. soch. Petra Váni k restaurování.
Následný detailnější průzkum však odhalil rozsáhlejší poruchy ve statice sousoší. Po konzultaci s odbornými pracovníky památkové péče bylo rozhodnuto, že nejvhodněj-ší způsob ochránění originálu je provést kopii, která bude umístěna na původní místo v exteriéru a zrestaurovaný originál umístit v interiéru muzea. Jako ideální prostor byl zvolen vchod do nově budované spojovací chodby mezi Historickou a Novou budou Národního muzea. Návštěvníci si tak budou moci dílo při návštěvě muzea prohléd-nout zblízka.
Kopie sousoší z božanovského pískovce vznikla v ateliéru ak. So-chaře Petra Váni. Originál byl původně zhotoven ze dvou dílů, aby jej bylo možné vzhledem k velké hmotnosti a rozměrům na tympanon umístit. Současná kopie už byla vyrobena pouze z jednoho kusu kamene. Práce na restaurování a kopii probíhaly celkem pět let.
 
| 4.9.2017 17:09:17 HelKo |             | Foto: Z webu |
 
 
 
Časopis /
aktuálně ze světa činohry, hudby, opery, tance, literatury a umění
 
V rubrice ... /
Aktuální články
Starší články
 
Divadlo žije! 
 
Z jiných oblastí ... /
Divadlo
Hudba
Opera/ Tanec
 
Scena.cz - 1.kulturní portál  
/
Jak    číst příspěvky
   se registrovat
   soutěžit
   hledat
 
 
 
Mapa serveru