Scena.cz - 1. kulturní portál   reklama Volny
Scena.cz - 1. kulturní portál  
/
Jak    číst příspěvky
   se registrovat
   soutěžit
   hledat
 
 
 
Mapa serveru

    Časopis/Navigace
/
 
Aktuální články... /
Dalších 5
 
Divadlo žije! 
 
Starší články... /
Dalších 5
 
 
Z éteru
 
Víra tipy 46. týden Připravit pro tisk Odeslat mailem /
 
Jan Amos KomenskýZasvěcení: Paulínky
Znovu probuzené řeholní řády a kongregace pěstují duchovní život a pomáhají občanské společnosti (2010). Režie J. Hovorka. Kongregace Dcer svatého Pavla byla založena roku 1915 v Itálii blahoslaveným Jakubem Alberione. Posláním paulínek je šíření Božího slova pomocí sdělovacích prostředků. U nás žije malá mezinárodní skupina, která se věnuje zejména nakladatelské činnosti. Ale není jim cizí ani internet a ostatní média současnosti. Jejich dvě pražská knihkupectví jsou čtenáři opravdu vyhledávaná. Nejen kvůli literatuře, ale i díky přátelskému přístupu. Režisér J. Hovorka nám umožní nejen nahlédnout do každodenního života paulínek, ale budeme i svědky slibů české dívky, konvertitky, která do této kongregace vstoupila a hned se zapojila do její činorodých aktivit.
Vysílání: 09.11., 12.00 hod., ČT2

Říkají si Moravané
Cesta kolem světa za výsledky staleté misijní činnosti Moravských bratří a za následovníky díla Jana Amose Komenského, od jehož úmrtí zítra uplyne 350 let (1993). Režie M. Jiroušková. Kdo by se byl nadál, že snahy Jana Husa a J. A. Komenského o reformu církve budou mít po mnoha staletých nejvíce stoupenců v africké Tanzanii? A že následovníků jejich učení bude po celém světě více než 800 000? To je výsledek misijní činnosti Moravských bratří, jejichž historie se započíná působením Jednoty bratrské v českých zemích. Jan Amos Komenský byl jejím nejvýznamnějším biskupem a vnesl do činnosti skupiny řadu progresivních myšlenek. Během třicetileté války bratrstvo kvůli násilné rekatolizaci ve své vlasti téměř zaniklo. Nucený exil započal působení bratrů v řadě evropských zemí a později i za oceánem. V roce 1727 byla ustanovena Moravská církev vycházející z postulátů Jednoty bratrské a prostřednictvím misií se rozrůstal počet jejích přívrženců. Moravští bratři se stali zakladateli několika měst ve Spojených státech amerických a působili mezi pohanským obyvatelstvem v Karibiku, Jižní Americe, Africe či v Tibetu. V duchu Komenského dědictví rozvíjeli Moravané svůj zájem o školství a vzdělávání, zakládali internáty i nemocnice. V tradiční misionářské práci pokračují v řadě zemí nejenom třetího světa i dnes. V době po pádu minulého režimu, kdy se u nás jen pomalu oživovaly bratrské sbory a myšlenky obou "otců" nebyly již ideologicky pokřivovány, se filmový štáb vypravil po světě nacházet úctyhodné a stále živé stopy, které Moravští bratři za svou historii zanechali. Navštívíme s ním například starobylé německé církevní středisko, městečko Ochranov, města v Severní Karolině, která vyrostla z původních misionářských osad, zúčastníme se hodů lásky v Holandsku či se vypravíme až do daleké Aljašky za původním obyvatelstvem vyznávajícím bratrskou víru. Stranou však nezůstanou ani bratrské lokality v naší zemi, kterou jako "pravlast" své víry navštěvují biskupové a věřící z celého světa.
Vysílání: 14.11., 12.25 hod., ČT2

Nepohodlní: Jan Amos Komenský
Evangelická víra a neochvějný humanismus učinily z Jana Amose Komenského, od jehož smrti dnes uplynulo 350 let, celoživotního poutníka konflikty zmítanou Evropou (2008). Režie M. Mahdal Jan Amos Komenský, jehož výročí si dnes připomínáme, patřil k největším vzdělancům své doby. To ale neznamená, že měl klidný a spokojený život. Naopak. Bojoval proti válce, a přitom musel stále utíkat před válečnými konflikty, bojoval za vzdělanou Evropu, a setkával se stále s nepochopením. Jeho unikátní metoda výuky jazyků je dodnes nepřekonaná, ale využívána je zvláště v cizině. U nás se pomalu vytrácí povědomí o Komenském a skoro to vypadá, že to není náhoda, ale že za ignorováním myšlenek a odkazu Jana Amose, je mnohem víc, než se na první pohled zdá...
Vysílání: 14.11., 19.30 hod., ČT2

Křesťanský magazín
J. A. Komenský jako ideologický nástroj, obchodní značka či národovecký symbol, aneb "Učitel národů" využitý a zneužitý v proměnách času. Režie B. Jetelina (Premiéra). Zatímco o jeho pedagogické činnosti se hovořilo často a rádo, o tom, že byl biskupem křesťanské církve, se v našich dějinách spíše cudně mlčelo. Bez spirituálního rozměru v kontextu denominačního zařazení Jednoty bratrské ovšem nejsme schopni správně pochopit mnoho výroků i činů velkého myslitele a teologa. I to je jeden ze zajímavých paradoxů tzv. druhého života Jana Amose Komenského, na který se zaměřuje pražské vydání magazínu.
Vysílání: 15.11., 12.25 hod., ČT2
Opakování: 16.11., ČT2., 19.11., ČT2

Cesty víry: Vivat Comenius
Alfred Strejček, Štěpán Rak a jejich literárně-hudební projekt sestavený z textů Jana Amose Komenského, jehož 350. výročí úmrtí si v těchto dnech připomínáme. Připravili J. Slomiany a P. Všelichová (Premiéra).
15. listopadu 2020 si připomínáme tři sta padesát let od úmrtí posledního biskupa Jednoty bratrské, teologa, filosofa, myslitele, spisovatele a mírotvorce Jana Amose Komenského. Jeho osobnost přibližují jiné dvě významné osobnosti české kultury Alfred Strejček a Štěpán Rak a zejména jejich společný projekt. Koncert pro lidský hlas, kytaru a orffovský instrumentář Vivat Comenius proslavil oba umělce po celém světě. Je sestavený z textů stěžejního Komenského díla Obecná porada o nápravě věcí lidských. Poprvé byl uveden ke 400. výročí narození J. A. Komenského pod záštitou UNESCO v roce 1992 a do dnešní doby má za sebou stovky provedení ve čtyřiatřiceti zemích čtyř kontinentů.
Vysílání: 15.11., 13.20 hod., ČT2
Opakování: 16.11., ČT2., 17.11., ČT2., 21.11., ČT2
 
| 5.11.2020 12:11:20 Redakce |             | Foto: Česká televize |
 
 
 
Časopis /
aktuálně ze světa činohry, hudby, opery, tance, literatury a umění
 
V rubrice ... /
Aktuální články
Starší články
 
Přáníčka.net 
 
Z jiných oblastí ... /
Divadlo
Hudba
Opera/ Tanec
 
Scena.cz - 1.kulturní portál  
/
Jak    číst příspěvky
   se registrovat
   soutěžit
   hledat
 
 
 
Mapa serveru