Scena.cz - 1. kulturní portál   reklama Volny
Scena.cz - 1. kulturní portál  
/
Jak    číst příspěvky
   se registrovat
   soutěžit
   hledat
 
 
 
Mapa serveru

    Časopis/Navigace
/
 
Aktuální články... /
Dalších 5
 
Přáníčka.net 
 
Starší články... /
Dalších 5
 
 
Z éteru
 
Víra tipy 8. týden Připravit pro tisk Odeslat mailem /
 
Poslední dny Ježíše Krista? Náboženství světa: Buddhismus
Dokumentární cyklus o nejvýznamnějších světových náboženstvích, jejich vzniku, legendách a rituálech (2005). Režie J. Matějková. Buddhismus dostal své jméno po Siddhárthu Gautamovi, kterého jeho žáci uctívali jako Buddhu čili Probuzeného. Jeho učení se během několika staletí rozšířilo po Indii, Číně, Koreji, Japonsku, Barmě až po indonéské ostrovy a hluboce ovlivnilo život obyvatel těchto zemí. Kdo vlastně Buddha byl, co je jádrem jeho učení, jak se buddhismus šířil, jaké jsou jeho posvátné předměty, legendy, chrámy a kláštery? A čím buddhismus oslovuje i dnešní svět? To všechno se dozvíte v dalším dílu cyklu o světových náboženstvích.
Vysílání: 22.2., 19.20 hod., ČT2

Poslední dny Ježíše Krista? (2/2)
Nejslavnější velikonoční příběh všech dob. Kontroverzní dokudrama americké společnosti PBS. Tragické okolnosti Ježíšovy smrti byly podle nové teorie historiků vyústěním mocenské hry, v níž galilejský vládce Hérodés Antipas toužil po koruně židovského krále, a římský velitel pretoriánské gardy Aelius Seianus – pobočník císaře Tiberia, který začínal jako Tiberiův mluvčí, poté pokročil na jeho zástupce. Obrovská moc mu zatemnila mysl. Světská sláva, polní tráva. V době vzniku evangelií Seianovo jméno bylo tabu. Mocenská hra, vedoucí k Ježíšově popravě, bude i nadále předmětem diskusí. Příznivci i odpůrci této teorie se ale shodnou: Ježíš stál u zrodu hnutí, které změnilo svět. Historický Ježíš byl židovský prorok, podle jehož přesvědčení se Bůh rozhodl ovlivnit osudy lidstva příchodem království nebeského. Ježíšovi stoupenci nedovolili, aby jeho myšlenky zemřely spolu s jejich duchovním pastýřem. K novému náboženství, jež vzniklo po Ježíšově smrti, se dnes hlásí miliardy lidí po celém světě.
Vysílání: 24.2., 11.50 hod., ČT2
Opakování: 26.2., ČT2., 02.3., ČT2

Tíha oběti
Kardinál Štěpán Trochta (1905–1974) prožil v nacistických koncentračních táborech 3 roky, ale po změnách v roce 1948 v komunistických věznicích dokonce 7 let a 4 měsíce. Připravil Z. Zvonek. Pod policejním dohledem – v internaci – strávil Kardinál Štěpán Trochta 8 roků a 9 měsíců. Dobu vystihuje svým citátem: "Dnešní člověk trpí v mnohém ohledu víc než člověk století minulého. Záměrná lež a lstivé matení pojmů, potoky lidské krve – to nepatří ani do dob temna či inkvizice. To jsou vynálezy našeho století." Na přehlídce muzejních filmů MUSAIONFILM v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě 2018 získal film Zdeňka Zvonka významné ocenění. "Velké kopí Černého Janka". Bylo uděleno porotou přehlídky, které předsedal režisér prof. Mgr. Rudolf Adler (FAMU, katedra dokumentární tvorby) a jeho kolegou byl prof. MgA. Marek Jícha (FAMU, katedra kamery).
Vysílání: 24.2., 15.55 hod., ČT2
Opakování: 26.2., ČT2., 02.3., ČT2

Zakázaný Bůh (8/13) - Normální je jíst, ne nejíst
Pracovat s mládeží a dělat program pro děti s náboženským obsahem je v Československu zakázané. Přesto se konají tajné tábory a salesiáni organizují slavné Chaloupky. Dokumentární seriál o dějinách katolické církve v letech 1945–1989. Režie J. Hanák (Premiéra).
Totalitní komunistický režim se snažil kontrolovat veškeré činnosti svého obyvatelstva. Od roku 1945 se snažil získat trvalý vliv na děti a mládež, a naopak eliminovat možnosti výchovy organizací, které považoval za pro sebe škodlivé. To se logicky týkalo jak skautské organizace, tak katolické církve. Po nástupu normalizace po roce 1970 a opětovném zákazu Junáka se skauti museli organizovat tajně, stejně jako tajně pořádali kněží tábory a prázdninové aktivity pro mládež. Pražští katoličtí skauti pod vedením Jiřího Edy Zajíce tak museli působit ukrytí pod organizací Sokola v Krči. Tábor Radost pořádaný na samotě Amerika u Klášterce nad Ohří, který pro brněnské ministranty organizoval tajný kněz František Fráňa přezdívaný Tišek, proběhl poprvé v roce 1960 a za normalizace byl maskován jako běžný pionýrský tábor. Náboženské nástěnky byly pro případ kontroly snadno změnitelné za ty „správné“. Jedním z účastníků tábora byl i Martin Holík, který se právě tady rozhodl stát se knězem. V utajení žil i řád salesiánů, jehož hlavním cílem je pracovat s mládeží. Emblematickými se staly jejich tajné Chaloupky. Prázdninové pobyty zaměřené nejen na duchovní rozvoj dětí organizoval kněz Karel Herbst a jako vedoucí na ně jezdil další salesián Ladislav Heryán. Salesiánské chaloupky se konaly poprvé v roce 1968 a pak dále po celou dobu normalizace. Utajení bylo nutné, protože se jednalo v podstatě o nelegální činnost. Normální je jíst, ne nejíst je osmým dílem třináctidílného dokumentárního seriálu Zakázaný Bůh, který na příbězích a v kontextu ukazuje dějiny katolické církve v Československu v letech 1945–1989.
Vysílání: 25.2., 21.30 hod., ČT2
Opakování: 26.2., ČT2., 01.3., ČT2

Mše svatá 2. neděle postní
Orlickoústecký děkan Vladislav Brokeš v mimořádném přímém přenosu z Komunitního centra Matky Terezy v Praze Hájích. Režie J. Rásocha. Knězem je Vladislav Brokeš dvacet let. Má zahraniční zkušenosti z Kněžské školy v italském Loppianu, kde dva roky žil v komunitě kněží a bohoslovců. Studia teologie začal v Praze a dokončil je ve Florencii. Ve své kněžské činnosti se hojně věnuje pastoraci mládeže.
Vysílání: 28.2., 09.35 hod., ČT2

Křesťanský magazín
Kláštery Kostelní Vydří a Želiv nejsou jen úžasným architektonickým dědictvím. Komunity, které zde žijí, se různým způsobem vyrovnávají s výzvami současného světa. Režie J. Vávra (Premiéra). Představují rozsáhlé klášterní komplexy potenciál dalšího rozvoje nebo jsou spíš koulí na noze a zbytečnou finanční zátěží řeholních společenství? Jak se kláštery, které restituovaly značné majetky, dokáží uplatnit v tržní ekonomice? Co nabízí svým návštěvníkům a nakolik se chtějí otevírat vnějšímu světu? Odpovědi nejen na tyto otázky zjišťoval ve významných klášterech Česka Jan Vávra.
Vysílání: 28.2., 12.05 hod., ČT2
Opakování: 01.3., ČT2., 03.3., ČT2

Cesty víry: Kněz, který zradil vlast i církev
Josef Plojhar byl nejdéle sloužícím ministrem v našich novodobých dějinách. Své neoddiskutovatelné schopnosti, které ho předurčovaly pro úspěšnou kariéru politika, dal do služby zlu. To ho nakonec dostihlo i ve chvíli jeho smrti, která byla nadmíru symbolická. Režie J. Vávra (Premiéra). Dokument o životě a politické kariéře Josefa Plojhara, českého římskokatolického kněze a významného politika Československé strany lidové, který se od roku 1945 podílel na upevňování komunistického režimu a kolaboroval s KSČ.
Jako ministr přežil druhou vládu Klementa Gottwalda, vládu Antonína Zápotockého, všechny tři vlády Viliama Širokého a vládu Jozefa Lenárta. Od moci ho odstavil až obrodný proces roku 1968, ovšem po začátku normalizace se vrátil aspoň do zákonodárných sborů. Celou dobu si díky komunistům udržoval vedoucí pozice v Československé straně lidové. Ignoroval okázale všechny církevní zákony a nařízení, za což ho kardinál Beran suspendoval a exkomunikoval, čímž rozpoutal jeden z nejzuřivějších střetů mezi římskokatolickou církví a komunistickou vládou roku 1948. Plojhar byl na přelomu 40. a 50. let expertem komunistické vlády na jednání s Československou biskupskou konferencí. Nesnášel kardinála Berana a prosazoval co největší restrikce vůči jeho osobě. Jako ministr zdravotnictví připravil a prosadil zákon povolující interrupce. Agent StB jej ve svém hlášení charakterizuje jako člověka lehkovážné povahy, který má rád děvčata a rád pije a jako kněz není pobožný.
Vysílání: 28.2., 13.00 hod., ČT2
Opakování: 01.3., ČT2., 02.3., ČT2., 06.3., ČT2
 
| 15.2.2021 14:02:37 Redakce |             | Foto: Česká televize |
 
 
 
Časopis /
aktuálně ze světa činohry, hudby, opery, tance, literatury a umění
 
V rubrice ... /
Aktuální články
Starší články
 
Divadlo žije! 
 
Z jiných oblastí ... /
Divadlo
Hudba
Opera/ Tanec
 
Scena.cz - 1.kulturní portál  
/
Jak    číst příspěvky
   se registrovat
   soutěžit
   hledat
 
 
 
Mapa serveru