Scena.cz - 1. kulturní portál   reklama Volny
Scena.cz - 1. kulturní portál  
/
Jak    číst příspěvky
   se registrovat
   soutěžit
   hledat
 
 
 
Mapa serveru

    Časopis/Navigace
/
 
Aktuální články... /
Dalších 5
 
Přáníčka.net 
 
Starší články... /
Dalších 5
 
 
Výstavy
 
Světlo, šero a temnoty. Umění českého 19. století Připravit pro tisk Odeslat mailem /
 
Nocturno – Quido MánesAktuální výstava v Západočeské galerii v Plzni nazvaná Světlo, šero a temnoty. Umění českého 19. století je součástí programu 37. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny. Letošním mottem sympozia jsou "Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století“, téma týkající se proměn mentality v 19. století mezi velkými krizemi éry osvícenství na přelomu 19. a 20. století.

Výstava sleduje širší kulturně historické okolnosti a zároveň je rozšiřuje o podíl umělecké tvořivosti. Na vybraných ukázkách předních malířů, kreslířů, grafiků, sochařů i fotografů naznačuje cesty všeobecné modernizace, které se prolínaly i křížily s vývojem výtvarného umění. S výzkumy lidského vnímání, zvl. zraku i duševna a s vědecko-technickými inovacemi (fotografie a na ní založené technologie, rozvoj umělého osvětlení, zvláště s využitím elektřiny) vývoj výtvarného umění souvisí, ale také se od nich vzdaluje.
V expozici členěné do pěti částí jsou zastoupena díla např. Adolfa Kosárka, Juliua Mařáak, Antonína Chittussiho, Jakuba Schikanedera, Františka Kavána, Antonín Slavíčka a dalších.
V první části („Osvícenství a osvětlení“) se nacházejí příklady jednak přijetí symbolického chápání světa a tmy, jednak rozvoje médií využívajících umělé světlo v oblastech tzv. vyšší i populární kultury. Ve své druhé sekci („Stavy krajiny, stavy duše“) sleduje výstava základní modernizaci výtvarného umění, tj. jeho emancipaci v odklonu od tradiční akademické, ateliérové malby a příklon ke studiu přírody, zejména v krajinářství. Třetí oddííl („Světlo pozemské a nadpozemské“) shrnuje na několika příkladech z českého figurálního umění všeobecný obrat k lidskému duševnu v pozdním 19. století. Úsek nazvaný „Ve svitu luny“ poukazuje na to,, jak přední čeští výtvarní umělci pozdního 19. století tvořivě využívali existující stereotypy přírodního cyklu dne a noci i jejich ztvárnění v souvislosti s rozpoložením lidského jedince i jeho existencí.

Závěrečná, pátá část výstavy („Město: záře a příšeří“) předvádí moderní společnost v zorném poli českého výtvarného umění konce 19. a začátku 20. století, jako souboj světlých i stinných stránek modernizace, určované hlavně novodobou městskou a průmyslovou společností.
Vedle exponátů z majetku Západočeské galerie byla na výstavu zapůjčena díla z Národní galerie v Praze, z regionálních galerií a muzeí i předních soukromých sbírek, díla, která nebylo možné získat, jsou vyobrazena v publikaci s textem Romana Prahla vycházející k výstavě.
Výstava „Světlo, šero a temnoty. Umění českého 19. století“ probíhá v Západočeské galerii v Plzni do 21. května 2017.
 
| 10.4.2017 18:04:34 HelKo |             | Foto: Z webu |
 
 
 
Časopis /
aktuálně ze světa činohry, hudby, opery, tance, literatury a umění
 
V rubrice ... /
Aktuální články
Starší články
 
Přáníčka.net 
 
Z jiných oblastí ... /
Divadlo
Hudba
Opera/ Tanec
 
Scena.cz - 1.kulturní portál  
/
Jak    číst příspěvky
   se registrovat
   soutěžit
   hledat
 
 
 
Mapa serveru