Scena.cz - 1. kulturní portál   reklama Cabaret (Divadlo Bez zábradlí) Volny
Scena.cz - 1. kulturní portál  
/
Jak    číst příspěvky
   se registrovat
   soutěžit
   hledat
 
 
 
Mapa serveru

    Časopis/Navigace
/
 
Aktuální články... /
Dalších 5
 
Přáníčka.net 
 
Starší články... /
Dalších 5
 
 
Noc kostelů/ Víra
 
Svatá Ludmila 1100 let Připravit pro tisk Odeslat mailem /
 
Svatá Ludmila Světci a svědci: Svatá Ludmila
Po stopách první české ženy, jejíž jméno bylo historicky doloženo a která se po své mučednické smrti stala také první českou světicí (2007). Režie A. Hynková. Svatá Ludmila je naše národní patronka a je nazývána "matkou České země". Je ale patronkou nejen vlasti, ale také vinařů, babiček a vychovatelů. V dokumentu Aleny Hynkové se vydáme po stopách životní cesty kněžny, která se svým mužem po křestu na velkomoravském dvoře přinesla křesťanství do Čech a měla velký vliv na svého vnuka, budoucího knížete Václava. Byla zavražděna v dobrovolném exilu na hradě Tetín, s největší pravděpodobností na popud vlastní snachy Drahomíry. Důvodem pravděpodobně byl mocenský střet, ale velkou roli mohly sehrát i spory osobní a rovněž Ludmilina pevná víra.
Vysílání: 15.9., 09.45 hod., ČT2

Svatá kněžna Ludmila
Archeologové a historici odkrývají skutečný život první ženy českého pantheonu a spoluzakladatelky naší státnosti. Připravil V. Hájek (Premiéra). 15. září 921 dvojice najatých vrahů pronikla na hradiště Tetín, aby usmrtila ovdovělou kněžnu Ludmilu. Traduje se, že ji uškrtili vlastním šátkem. Bývalá manželka knížete Bořivoje odešla ze světa, na který se však zanedlouho vrátila jako hrdinka legend a oslavných mýtů. Kněžna Ludmila se tak stala prvním českým svatým. Ale jaká byla tato žena ve skutečnosti? Odkud pocházela? Co ji těšilo? A jaká byla její role v tehdejší politice? Na tyto otázky se pokoušejí odpovědět přední čeští archeologové, historici i experti z dalších oborů. Výsledkem je téměř živoucí portrét významné ženy, která k nám vystoupá z nejhlubších vrstev naší minulosti, aby promluvila docela současným jazykem.
Vysílání: 15.9., 20.00 hod., ČT2
Opakování: 21.9., ČT2

Národní svatoludmilská pouť na Tetíně
Přímý přenos vyvrcholení oslav výročí 1100 od zavraždění sv. Ludmily. Na Tetíně bude hlavním celebrantem slavnostní mše vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. Režie J. Rásocha. Oslavy výročí úmrtí babičky svatého Václava v jistém smyslu nahrazují tradiční svatováclavskou pouť. Místo do Staré Boleslavi tak letos bude pozornost upřena do Tetína. Souvislost obou velkých postav, svaté Ludmily a sv. Václava, je zřejmá. Stejně jako jejich význam pro českou státnost. V roce 2021 si tak připomínáme tytéž kořeny našeho sebeurčení, i když v poněkud jiné perspektivě.
Vysílání: 18.9., 11.00 hod., ČT2

Křesťanský magazín
Letos si připomínáme 1100 let od smrti sv. Ludmily. Výročí je jako stvořené k objevování známých i méně známých míst, která jsou s touto světicí spojená. Režie J. Vávra (Premiéra). První přemyslovská knížata začala budovat na přelomu 9. a 10. století ústřední sídlo v Praze a zároveň síť středočeských hradišť. Levý Hradec spolu s Budčí patřil k vnitřním hradištím. Tetín, Libušín, Stará Boleslav a Mělník – tudy vedl vnější pás opevněných bodů. A právě na tato místa zamířil Jan Vávra při svém putování po stopách sv. Ludmily.
Vysílání: 19.9., 11.35 hod., ČT2
Opakování: 21.9., ČT2., 23.9., ČT2

Koncert k roku svaté Ludmily
Pocta patronce české země v podání orchestru FOK s Kühnovým smíšeným sborem a sólisty J. Šrejma Kačírkovou, M. Zajmi, Ľ. Ludhou a M. Bártou ve Valdštejnské zahradě v Praze. Díla věnovaná postavám českých světců nastudoval a diriguje T. Brauner. Režie T. Šimerda (Premiéra). Koncert k poctě svaté Ludmily, národní patronky, která je někdy také nazývána „matkou České země“, uspořádal Senát Parlamentu České republiky 10. září 2021 ve Valdštejnské zahradě v Praze. Na program koncertu byla zařazena díla odkazující k postavám českých svatých. V podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, Kühnova smíšeného sboru a sólistů Jany Šrejma Kačírkové, Michaely Zajmi, Ľudovíta Ludhy a Martina Bárty pod vedením dirigenta Tomáše Braunera zazněl Chorál svatý Václave, Svatováclavská meditace Josefa Suka, suita Svatá Anežka Martina Kumžáka, výběr ze symfonie Venezia di San Giovanni Nepomuceno/Navalis Kryštofa Marka a samozřejmě také výběr z oratoria Antonína Dvořáka Svatá Ludmila.
Vysílání: 13.9., 20.15 hod., ČT art

Antonín Dvořák: Svatá Ludmila
Přímý přenos koncertu z katedrály svatého Víta k výročí 1100 let od smrti svaté Ludmily. Účinkují: E. Hornyáková, J. Hrochová, R. Samek, G. Beláček, Česká filharmonie a Pražský filharmonický sbor. Provedení řídí dirigent P. Altrichter. Režie A. Rezek. Letošní provedení Dvořákova oratoria Svatá Ludmila v katedrále svatého Víta bude neopominutelnou součástí připomínky 1100. výročí Ludmiliny smrti 15. září 921, kdy byla zavražděna na hradě Tetín. Osobnost svaté Ludmily patří spolu s osobností svatého Václava – jejího vnuka – k nejvýznamnějším českým svatým. Svatá Ludmila byla manželkou knížete Bořivoje a hrála klíčovou úlohu v přijetí křtu rodem Přemyslovců. Dvořák a jeho libretista Jaroslav Vrchlický v monumentálním díle dramaticky vykreslili zničení pohanských model, sňatek Ludmily s prvním historicky doloženým Přemyslovcem a svátost křtu, který jim na Velehradě udělil biskup Metoděj. S Českou filharmonií pod vedením dirigenta Petra Altrichtera a Pražským filharmonickým sborem, s nímž dílo nastudoval jeho sbormistr Lukáš Vasilek, se v katedrále svatého Víta zkoncentrují ta nejlepší kolektivní tělesa, kterými česká hudba v současnosti disponuje. Spolu s renomovanými sólisty Evou Hornyákovou, Janou Hrochovou, Richardem Samkem a Gustávem Beláčkem přispějí k důstojným oslavám tohoto významného výročí, které si bez provedení nejvýznamnějšího vokálně instrumentálního díla spojeného s tímto tématem lze jen stěží představit.
Vysílání: 16.9., 20.15 hod., ČT art
 
| 6.9.2021 13:09:14 Redakce |             | Foto: Česká televize |
 
 
 
Časopis /
aktuálně ze světa činohry, hudby, opery, tance, literatury a umění
 
V rubrice ... /
Aktuální články
 
Divadlo žije! 
 
Z jiných oblastí ... /
Divadlo
Hudba
Opera/ Tanec
 
Scena.cz - 1.kulturní portál  
/
Jak    číst příspěvky
   se registrovat
   soutěžit
   hledat
 
 
 
Mapa serveru