Scena.cz - 1. kulturní portál   reklama Volny
Scena.cz - 1. kulturní portál  
/
Jak    číst příspěvky
   se registrovat
   soutěžit
   hledat
 
 
 
Mapa serveru

    Časopis/Navigace
/
 
Aktuální články... /
Dalších 5
 
Divadlo žije! 
 
Starší články... /
Dalších 5
 
 
Noc kostelů/ Víra
 
Sváteční tipy 27. týden Připravit pro tisk Odeslat mailem /
 
VelehradVečer lidí dobré vůle – Velehrad 2022
Přímý přenos 23. ročníku tradičního benefičního koncertu jako naděje pro všechny lidi dobré vůle. Na prostranství před Velehradskou bazilikou vystoupí Adam Plachetka, Anna K., Jiří Pavlica s Hradišťanem, Lili a Oleksii Ostapchuk, Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad a členové Filharmonie B. Martinů Zlín. Pořadem provedou M. Augustová a J. Václavek. Režie A. Rezek. Večer lidí dobré vůle se stal významnou kulturně-společenskou událostí, která se u příležitosti oslav státního svátku – Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje letos koná už po dvaadvacáté. Součástí Dnů dobré vůle konaných na Velehradě u Uherského Hradiště bude i letos slavnostní koncert, na kterém vystoupí Adam Plachetka, Anna K., Jiří Pavlica s Hradišťanem, manželé pocházející z ukrajinského Kyjeva Lili a Oleksii Ostapchuk, Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad a členové Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Benefiční DMS sbírka bude jako každoročně určena na Konto lidí dobré vůle. Finanční prostředky budou rozděleny potřebným studentům z naší země a z válkou postižené Ukrajiny. Pořadem provedou Marcela Augustová a Jiří Václavek.
Vysílání: 04.7., 20.00 hod., ČT2

Bohoslužba z Velehradu
Přímý přenos slavnostní mše k svátku svatých Cyrila a Metoděje. Režie J. Varvařovský. Slavnostní bohoslužba při příležitosti státního svátku svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě za účasti představitelů duchovního, politického a kulturního života se stala každoroční tradicí. Hlavním tématem letošní Národní pouti na Velehradě je podpora rodiny a zvláště v dnešní době modlitba za mír a ukončení války na Ukrajině. Organizátoři chtějí také prohloubit tradici našich předků, kteří v minulosti putovali na národní moravské poutní místo v kroji, aby ukázali jeho jedinečnost. Bohoslužbu bude doprovázet velká dechová hudba, která je složena z muzikantů ze všech regionů naší země. Hlavním celebrantem mše svaté bude kardinál Michael Czerny z Říma, který se narodil v Brně a je jedním z nebližších spolupracovníků papeže Františka.
Vysílání: 05.7., 10.30 hod., ČT2

Mistr Jan Hus
Vyprávění Tomáše Halíka očišťuje obraz významného reformátora a kazatele od přemaleb vykonaných následujícími epochami (2005). Režie P. Bok. Mistr Jan Hus byl jedinečný člověk své doby, který ani po 600 letech nevymizel z naší kolektivní paměti. Svoji epochu přesáhl především odvahou vystoupit z dobově přirozeného podřízení autoritám a narušit jejich nedotknutelnost. Ke své bezmála politické činnosti se rozhodl využít nejúčinnější médium jeho doby – kazatelnu, z níž mohl promlouvat k davům. Muž, který žil svojí pravdou a jehož učení a život se nerozcházely, zůstával vzorem pro každou následující epochu. Obrozenci v něm viděli velkého českého vlastence, antiklerikálové jej pasovali na udatného bojovníka proti církvi, pro komunisty představoval jednoho z prvních sociálních revolucionářů. Je však možné pod všemi vrstvami, jež v následujících staletích překryly původní obraz, vyprávět co nejvěrohodnější příběh tohoto kněze, myslitele a pedagoga? Nesnadného úkolu se zhostil jako vypravěč prof. Tomáš Halík.
Vysílání: 06.7., 13.55 hod., ČT2

Křesťanský magazín o významu Jana Husa
Husův citát použitý na prezidentské standardě ironicky symbolizuje velký dějinný paradox. Člověk, který upřednostnil pravdu před vlastním životem, se stal jednou z nejvíce dezinterpretovaných osobností naší historie. Režie J. Vávra (Premiéra). Obraz Jana Husa prošel různými proměnami. Byl používán a přetvářen tak, aby jeho osud podpořil tu myšlenku, ideologii, či politický cíl, které byly zrovna aktuální. Svět 21. století může jen obtížně pochopit dobu, která žila symboly. Symboly kamenů, květin, bájných zvířat, tajemných zemí, neuvěřitelných příběhů. Hus žil v tomto světě, přemýšlel prostřednictvím dobových obrazových a jazykových kódů. Dnes by byl v řadě svých názorů nejspíš kritizován jako ten, kdo se drží genderových stereotypů, odmítá rovnost lidí před zákonem, je netolerantní k menšinám, ženám, židům aj.
Jaké jsou tedy nejsilněji zakořeněné mýty, které se kolem Jana Husa vytvořily a které převládají v našem povědomí?
Vysílání: 06.7., 14.30 hod., ČT2
Opakování: 07.7., ČT2., 08.7., ČT2., 11.7., ČT2

Bohoslužba k uctění mučednické smrti mistra Jana Husa
Přímý přenos bohoslužby Církve československé husitské k uctění památky mistra Jana Husa z pražské Betlémské kaple. Režie J. Rásocha. V čase 430. výročí narození Jana Amose Komenského si i Církev československá husitská připomíná velkého učitele národů, teologa, filosofa a biskupa Jednoty bratrské. Patriarcha Tomáš Butta v dopise náboženským obcím CČSH uvedl:
„Tento moudrý a pokorný svědek Ježíše Krista nám byl také v naší Církvi československé husitské od počátku blízký a inspirující. Je pro nás oslovujícím myslitelem víry, šiřitelem světla poznání a vytrvalé naděje i v naší nelehké době, kterou prožíváme.“
Několik sborů – kostelů a modliteben CČSH nese jméno Jana Amose Komenského, v některých sborech jsou plastiky a jiná výtvarná díla ztvárňující Komenského. Aktuálnost Komenského odkazu promlouvá do naší přítomnosti výzvou k neutuchající práci na mírovém propojení celého světa.
Vysílání: 06.7., 15.00 hod., ČT2

Příběh kaple
V květnu 1391 byla založena Betlémská kaple v Praze, o více než pět století později byla založena podruhé (1995). Režie M. Duba. Betlémská kaple v Praze, neodmyslitelně spjata s působením Jana Husa, byla založena za vlády Václava IV. a zbořena v roce 1786 za vlády Josefa II. Krátce po vzniku Československé republiky se objevily první úvahy o jejím znovuobnovení vzhledem k renesanci Husova učení. Znovu byla postavena až po roce 1948 architektem Jaroslavem Fragnerem. Na její vnitřní výzdobu aktivně dohlížel tehdejší ministr kultury Zdeněk Nejedlý, který prosazoval kontinuitu mezi únorovým převzetím moci komunistickou stranou a revolučním rozměrem husitství. Veřejnost do vzkříšeného svatostánku mohla poprvé vstoupit v roce 1954. V pořadu se k ideologickému pozadí obnovení tohoto symbolického místa českých dějin a ke skutečné hodnotě stavby vyjadřují přední historici a památkáři.
Vysílání: 06.7., 16.35 hod., ČT2
 
| 27.6.2022 11:06:18 Redakce |             | Foto: Česká televize |
 
 
 
Časopis /
aktuálně ze světa činohry, hudby, opery, tance, literatury a umění
 
V rubrice ... /
 
Přáníčka.net 
 
Z jiných oblastí ... /
Divadlo
Hudba
Opera/ Tanec
 
Scena.cz - 1.kulturní portál  
/
Jak    číst příspěvky
   se registrovat
   soutěžit
   hledat
 
 
 
Mapa serveru